first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

7. ročník 2022/2023

Jedlo

Víťazný tím: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študentky a študenti: Simona Saláková a Matúš Pittner

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynárčiková

Do najužšieho výberu poroty o víťazné miesto sa dostali v 7. ročníku súťaže až tri projekty, ale napokon sme vybrali zdanlivo nenápadnú inštaláciu v podobe kartotéky fotografií príborov pedagogickej podpory a študentov a študentiek školy pod názvom Povedz mi, čím ješ a ja ti poviem, kto si od Matúša Pittnera a Simony Salákovej zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, ktorí pracovali pod vedením umelkyne a pedagogičky Marianny Mlynárčikovej. Tento projekt prešiel jedným z najväčších posunov počas súťaže a zároveň oslovuje svojím veľmi intímnym predstavením generačného prístupu k téme.

6. ročník 2021/2022

Sloboda voľby

Víťazný tím: Súkromná základná umelecká škola Piaristická v Nitre

Študentky a študenti: Oliver Kotrusz, Barbora Hlavačkova, Matúš Kráľovič a Viktória Šimanská

Pedagogické vedenie: Katarína Jahnová

Víťazný projekt 6. ročníka súťaže Ringišpíl otvára diskusiu o slobode voľby k rodičovstvu resp. vnímaniu rodiny. Víťazný tím prešiel polročným vývojom a hoci spočiatku mali pocit, že je táto téma pre nich spoločnosťou vnímaná ako tabu, práca na projekte vytvorila príležitosť na veľmi otvorenú diskusiu v kruhu blízkych aj v rámci rovesníkov a medzigeneračnej komunikácie.

5. ročník 2020/2021

Idol

Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra

Skrytý

 

 

 

 

Víťazi: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici a Stredá škola umeleckého priemyslu vo Zvolene

Študenti: Natália Romšáková, Alžbeta Vronková, Zuzana Zelorová, Natália Laubertová a Bianka Záchenská, Marián Malatinec a Samuel Skurčák

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková a Jana Gamcová

V piatom ročníku súťaže zaujali porotu dva projekty s názvami Skrytý a Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra, ktoré sa podelili o prvé miesto. Oba projekty boli na veľmi dobrej umeleckej úrovni a rátajú s participáciou návštevníkov galérie, čo je v poslednom období obľúbeným spôsobom mnohých umelcov a umelkýň ako vtiahnuť diváka do vnímania umeleckých diel zážitkovou formou. Pri projekte Skrytý ocenila porota posun diela od semifinále súťaže, ktorý zdôraznil myšlienku projektu – Idolom môže byť každý z nás. Po zhliadnutí fotografií, pohodlnom usadení sa v kresle a začítaní sa do príbehov idolov tvorcov projektu sa zrazu aj divák stáva idolom – hoci nevedomky, jeho podobizeň je premietaná na stenu, hneď vedľa fotografií idolov. Porota ocenila aj veľmi dobré grafické spracovanie publikácie, nakoľko projekt tvorili študenti fotografického odboru. Druhý projekt – Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra poukazuje na inú rovinu vnímania idolov – ich umiestňovanie vo verejnom priestore v podobe pomníkov. Myšlienkou projektu je vyskúšať si silu pôsobenia nás samých na druhých ľudí pri pozeraní sa na seba navzájom, stojac na rôzne vysokých podstavcoch a precítenie a uvedomenie si vzájomného kontaktu v rozdielnych pozíciách. Projekt sa porote páčil svojim neštardantným prevedním, možným nielen v priestoroch galérie, ale aj doma, pretože podstavcami môžu byť rôzne predmety: kopa časopisov, šamlík či stolička.

 

4. ročník 2019/2020

Butterfly effect

 

Víťaz: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študenti: Adrián Dvorský, Jakub Ďurian a Viktor Domin

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková

V štvrtom ročníku súťaže zaujal najviac porotu projekt pod názvom Et plantabis viriditas, ktorý sa zameral na zdanlivo nepatrný problém zatrávňovania v mestách. Projekt ráta sa participáciou verejnosti a ponúka spôsob, ako obohatiť mestskú flóru nie len o rôznorodé rastliny ale aj organizmy, pre ktoré je pestrejšie zloženie mestskej zelene nevyhnutné. Porota ocenila aj grafické prevedenie projektu, ktoré sa tiahlo od prezentácie myšlienky až výtvarnému výstupu – balíčku semenných guliek pre návštevníkov: „Mali dobrý nápad a ten sa stal hnacím motorom, ktorý keď sa nahodí, všetko ostatné šlape,“ komentoval komplexnosť víťazného projektu predseda poroty Braňo Matis. Študenti predstavili dielo, ktoré s divákom jednoznačne komunikuje a vťahuje ho do tvorivého procesu.

3. ročník – 2018/2019

Collecting/Zbieranie

 

Víťaz: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študenti: Frederika Lukáčová, Katarína Žiaková, Natália Laubertová a Paulína Vörösmartyová

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková

Tento krát putovnú cenu prevzali žiačky strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici Frederika Lukáčová, Katarína Žiaková, Natália Laubertová a Paulína Vörösmartyová s projektom V.Ž., ktoré zbierali informácie a názory na známu osobnosť bezdomovca v Banskej Bystrici, ktorý púta pozornosť aj tým, že peniaze klasicky nepýta ale za darované píše „básne“. Všetky zozbierané názory sú v rámci výslednej inštalácie vysielané v jednom momente, čo znemožňuje ich porozumenie. Inštalácia je doplnená knižkou s fotografiami V. Ž. a niekoľkých jeho textov. Projekt sa aj po ukončení súťaže posúva ďalej a publikovanie knižky je možné finančne podporiť, pričom finančný výnos je použitý na nákup potrebných vecí pre V. Ž.

 

2. ročník – 2017/2018

Identita

 

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi

Študenti: Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová

Pedagogické vedenie: Michal Daňko

Hoci boj o víťazstvo bol veľmi vyrovnaný, porota sa napokon rozhodla prvé miesto udeliť projektu Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu menom Variette. Táto identita v sebe integruje jednotu oboch autoriek, je spojením ich výzoru, hlasu, života. Autorkám sa podarilo na sociálnych sieťach presvedčiť o existencii tejto osoby, na čo samy zo svojich účtov vyslali varovanie diskutujúcim o falošnej identite a skúmali ich reakcie. Výstupom projektu je videozáznam, na ktorom virtuálna identita objasňuje svoju existenciu závislú od dôverčivosti.

 

1. ročník – 2016/2017

Hranice

 

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi

Študenti: Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová

Pedagogické vedenie: Tomáš Cetera

Putovnú cenu pre víťaza navrhnutú šperkárkou Katarínou Siposovou prevzali žiačky Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová. Ich súbor fotografií nájdených v rodinných archívoch doplnený o autentické fotografie rovnakých záberov je zasadený do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov.