first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

10. ročník – 2018/2019

Collecting/Zbieranie

 

Víťaz: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študenti: Frederika Lukáčová, Katarína Žiaková, Natália Laubertová a Paulína Vörösmartyová

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková

Tento krát putovnú cenu prevzali žiačky strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici Frederika Lukáčová, Katarína Žiaková, Natália Laubertová a Paulína Vörösmartyová s projektom V.Ž., ktoré zbierali informácie a názory na známu osobnosť bezdomovca v Banskej Bystrici, ktorý púta pozornosť aj tým, že peniaze klasicky nepýta ale za darované píše „básne“. Všetky zozbierané názory sú v rámci výslednej inštalácie vysielané v jednom momente, čo znemožňuje ich porozumenie. Inštalácia je doplnená knižkou s fotografiami V. Ž. a niekoľkých jeho textov. Projekt sa aj po ukončení súťaže posúva ďalej a publikovanie knižky je možné finančne podporiť, pričom finančný výnos je použitý na nákup potrebných vecí pre V. Ž.

 

9. ročník – 2017/2018

Identita

 

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi

Študenti: Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová

Pedagogické vedenie: Michal Daňko

Hoci boj o víťazstvo bol veľmi vyrovnaný, porota sa napokon rozhodla prvé miesto udeliť projektu Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu menom Variette. Táto identita v sebe integruje jednotu oboch autoriek, je spojením ich výzoru, hlasu, života. Autorkám sa podarilo na sociálnych sieťach presvedčiť o existencii tejto osoby, na čo samy zo svojich účtov vyslali varovanie diskutujúcim o falošnej identite a skúmali ich reakcie. Výstupom projektu je videozáznam, na ktorom virtuálna identita objasňuje svoju existenciu závislú od dôverčivosti.

 

8. ročník – 2016/2017

Hranice

 

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi

Študenti: Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová

Pedagogické vedenie: Tomáš Cetera

Putovnú cenu pre víťaza navrhnutú šperkárkou Katarínou Siposovou prevzali žiačky Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová. Ich súbor fotografií nájdených v rodinných archívoch doplnený o autentické fotografie rovnakých záberov je zasadený do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov.