first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

8. ročník 2023/2024

Sieť

Ôsmy ročník súťaže bol doteraz najsilnejším, čo sa týka kvality vytvorených projektov. V úzkom výbere sa ocitli dva projekty a keďže sa porota nevedela rozhodnúť, udelili sme dve prvé miesta!

Víťazný tím: Súkromná stredná odborná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch

Študentky a študenti: Tuca Šiková, Alexandra Kmeťková, Veronika Kašiaková, Barbora Cabajová, Ľubomír Mišár, Samuel Galanský

Pedagogické vedenie: Monika Geršiová

Víťazný projekt tímu Cookies je zameraný na úskalia internetu a jeho používania. Rozvíja tému cookies a nástrah s nimi spojenými. Prostredníctvom online komunikácie www.acceptall.online a interaktívnej inštalácie poskytuje informácie o tejto problematike. Tím vytvoril avatara, ktorý vás sprevádza edukačným procesom.

Víťazný tím: Základná umelecká škola v Spišskom Podhradí

Študentky: Liana Buriková, Patrícia Labudová, Terézia Hromjáková, Patrícia Nehilová a Simona Dubecká

Pedagogické vedenie: Paula Maliňáková

Tím Oceľový tŕň sa rozhodol spracovať tému zabúdania v dôsledku Alzheimerovej choroby, ktorá postihuje mnoho ľudí v staršom veku. Spoločne vytvorili inštaláciu rozpovedajúcu príbeh fiktívnej ženy Žofie uprostred jej obývačky, ktorá si vďaka odkazom na post it papierikoch uvedomuje kým je. Pri kreovaní života postavy použili dievčatá predmety aj z ich vlastných rodín, podobne ako poznatky o spomínanej chorobe. Motív magnetofónových pások rezonuje v priestore, aby upozornil, že pohyb pásky už nefunguje správne a človek svoje spomienky počas choroby nevie správne prehrať, použiť alebo si ich vybaviť.

7. ročník 2022/2023

Jedlo

Víťazný tím: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študentky a študenti: Simona Saláková a Matúš Pittner

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynárčiková

Do najužšieho výberu poroty o víťazné miesto sa dostali v 7. ročníku súťaže až tri projekty, ale napokon sme vybrali zdanlivo nenápadnú inštaláciu v podobe kartotéky fotografií príborov pedagogickej podpory a študentov a študentiek školy pod názvom Povedz mi, čím ješ a ja ti poviem, kto si od Matúša Pittnera a Simony Salákovej zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, ktorí pracovali pod vedením umelkyne a pedagogičky Marianny Mlynárčikovej. Tento projekt prešiel jedným z najväčších posunov počas súťaže a zároveň oslovuje svojím veľmi intímnym predstavením generačného prístupu k téme.

6. ročník 2021/2022

Sloboda voľby

Víťazný tím: Súkromná základná umelecká škola Piaristická v Nitre

Študentky a študenti: Oliver Kotrusz, Barbora Hlavačkova, Matúš Kráľovič a Viktória Šimanská

Pedagogické vedenie: Katarína Jahnová

Víťazný projekt 6. ročníka súťaže Ringišpíl otvára diskusiu o slobode voľby k rodičovstvu resp. vnímaniu rodiny. Víťazný tím prešiel polročným vývojom a hoci spočiatku mali pocit, že je táto téma pre nich spoločnosťou vnímaná ako tabu, práca na projekte vytvorila príležitosť na veľmi otvorenú diskusiu v kruhu blízkych aj v rámci rovesníkov a medzigeneračnej komunikácie.

5. ročník 2020/2021

Idol

Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra

Skrytý

 

 

 

 

Víťazi: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici a Stredá škola umeleckého priemyslu vo Zvolene

Študenti: Natália Romšáková, Alžbeta Vronková, Zuzana Zelorová, Natália Laubertová a Bianka Záchenská, Marián Malatinec a Samuel Skurčák

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková a Jana Gamcová

V piatom ročníku súťaže zaujali porotu dva projekty s názvami Skrytý a Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra, ktoré sa podelili o prvé miesto. Oba projekty boli na veľmi dobrej umeleckej úrovni a rátajú s participáciou návštevníkov galérie, čo je v poslednom období obľúbeným spôsobom mnohých umelcov a umelkýň ako vtiahnuť diváka do vnímania umeleckých diel zážitkovou formou. Pri projekte Skrytý ocenila porota posun diela od semifinále súťaže, ktorý zdôraznil myšlienku projektu – Idolom môže byť každý z nás. Po zhliadnutí fotografií, pohodlnom usadení sa v kresle a začítaní sa do príbehov idolov tvorcov projektu sa zrazu aj divák stáva idolom – hoci nevedomky, jeho podobizeň je premietaná na stenu, hneď vedľa fotografií idolov. Porota ocenila aj veľmi dobré grafické spracovanie publikácie, nakoľko projekt tvorili študenti fotografického odboru. Druhý projekt – Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra poukazuje na inú rovinu vnímania idolov – ich umiestňovanie vo verejnom priestore v podobe pomníkov. Myšlienkou projektu je vyskúšať si silu pôsobenia nás samých na druhých ľudí pri pozeraní sa na seba navzájom, stojac na rôzne vysokých podstavcoch a precítenie a uvedomenie si vzájomného kontaktu v rozdielnych pozíciách. Projekt sa porote páčil svojim neštardantným prevedním, možným nielen v priestoroch galérie, ale aj doma, pretože podstavcami môžu byť rôzne predmety: kopa časopisov, šamlík či stolička.

 

4. ročník 2019/2020

Butterfly effect

 

Víťaz: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študenti: Adrián Dvorský, Jakub Ďurian a Viktor Domin

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková

V štvrtom ročníku súťaže zaujal najviac porotu projekt pod názvom Et plantabis viriditas, ktorý sa zameral na zdanlivo nepatrný problém zatrávňovania v mestách. Projekt ráta sa participáciou verejnosti a ponúka spôsob, ako obohatiť mestskú flóru nie len o rôznorodé rastliny ale aj organizmy, pre ktoré je pestrejšie zloženie mestskej zelene nevyhnutné. Porota ocenila aj grafické prevedenie projektu, ktoré sa tiahlo od prezentácie myšlienky až výtvarnému výstupu – balíčku semenných guliek pre návštevníkov: „Mali dobrý nápad a ten sa stal hnacím motorom, ktorý keď sa nahodí, všetko ostatné šlape,“ komentoval komplexnosť víťazného projektu predseda poroty Braňo Matis. Študenti predstavili dielo, ktoré s divákom jednoznačne komunikuje a vťahuje ho do tvorivého procesu.

3. ročník – 2018/2019

Collecting/Zbieranie

 

Víťaz: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici

Študenti: Frederika Lukáčová, Katarína Žiaková, Natália Laubertová a Paulína Vörösmartyová

Pedagogické vedenie: Marianna Mlynarčíková

Tento krát putovnú cenu prevzali žiačky strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici Frederika Lukáčová, Katarína Žiaková, Natália Laubertová a Paulína Vörösmartyová s projektom V.Ž., ktoré zbierali informácie a názory na známu osobnosť bezdomovca v Banskej Bystrici, ktorý púta pozornosť aj tým, že peniaze klasicky nepýta ale za darované píše „básne“. Všetky zozbierané názory sú v rámci výslednej inštalácie vysielané v jednom momente, čo znemožňuje ich porozumenie. Inštalácia je doplnená knižkou s fotografiami V. Ž. a niekoľkých jeho textov. Projekt sa aj po ukončení súťaže posúva ďalej a publikovanie knižky je možné finančne podporiť, pričom finančný výnos je použitý na nákup potrebných vecí pre V. Ž.

 

2. ročník – 2017/2018

Identita

 

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi

Študenti: Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová

Pedagogické vedenie: Michal Daňko

Hoci boj o víťazstvo bol veľmi vyrovnaný, porota sa napokon rozhodla prvé miesto udeliť projektu Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu menom Variette. Táto identita v sebe integruje jednotu oboch autoriek, je spojením ich výzoru, hlasu, života. Autorkám sa podarilo na sociálnych sieťach presvedčiť o existencii tejto osoby, na čo samy zo svojich účtov vyslali varovanie diskutujúcim o falošnej identite a skúmali ich reakcie. Výstupom projektu je videozáznam, na ktorom virtuálna identita objasňuje svoju existenciu závislú od dôverčivosti.

 

1. ročník – 2016/2017

Hranice

 

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi

Študenti: Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová

Pedagogické vedenie: Tomáš Cetera

Putovnú cenu pre víťaza navrhnutú šperkárkou Katarínou Siposovou prevzali žiačky Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi Vanesa Múdra a Anna Mária Bednárová. Ich súbor fotografií nájdených v rodinných archívoch doplnený o autentické fotografie rovnakých záberov je zasadený do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov.