first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

 

O projekte

„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Súťaž je prehliadkou študentských projektov, ktoré vychádzajú z tém súčasného umenia a spoločnosti.

Projekt vznikol v Českej republike v roku 2009 ako samostatná vzdelávacia platforma, ktorá je založená na spolupráci s galerijnými inštitúciami. Študenti v priebehu roka pracujú vždy na inej aktuálnej téme a svoje projekty potom prezentujú vo vybranej inštitúcii. Práce sú hodnotené porotou zloženou z umelcov, teoretikov a pedagógov. V roku 2015 sa zapojili ďalšie zahraničné inštitúcie, medzi nimi aj Slovenská národná galéria.

Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

Pre koho? 

Súťaž je určená žiakom od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Predchádzajúce skúsenosti v oblasti umenia nie sú potrebné. Súťaž vyzýva študentov na aktívne skúmanie umeleckých prístupov a ich významu pre každodenný život. Úlohou zúčastnených je vytvoriť kreatívnu skupinu (min. 2 osoby) a spracovať umelecký projekt podľa zadania. V tomto projekte je možné využiť rôzne oblasti záujmov jednotlivých študentov, zapojiť svoje okolie a pod. Je vhodné projekt zapracovať do plánov humanitných predmetov a využiť ho v škole ako realizáciu cieľov prierezových tém.

Prečo?

Cieľom projektu je ponúknuť študentom možnosť uplatniť svoje tvorivé schopnosti a záujmy v kontexte prostredia, v ktorom žijú, príležitosť zdieľať svoje názory a diskutovať o nich, pracovať na dlhšie trvajúcom projekte, ktorý sa dotkne ich každodenného fungovania a objaví pre nich nové podnety. Cieľom je tiež predstaviť súčasné umenie ako partnera pre objavovanie nových súvislostí, pre premýšľanie o človeku a o svete. 

Kedy?

Súťaž prebieha v období od septembra do mája, pričom záväzné prihlasovanie končí 15. novembra aktuálneho roku.

September – október: vyhlásenie súťaže, zasielanie informácií do škôl, metodický workshop pre pedagógov

November: ukončenie podávania prihlášok

September – február: workshopy pre študentov, podľa potreby a žiadostí konzultácie prác prihlásených skupín

Marec: semifinálové kolá v regiónoch – výber 25 najzaujímavejších projektov, v prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom

Máj: finále, výstava najzaujímavejších projektov

Jún: stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej, poľskej, nemeckej a maďarskej súťaže a spoločná výstava ich prác v jednej z usporiadateľských galérií

Ako na to?

Odporúčame projekt zapracovať do tematických plánov a využiť ho ako realizáciu prierezových tém. Pre každý ročník organizátori vyberú  tému, ktorá okrem možnosti najrôznejších výtvarných riešení ponúka aj mnoho prepojení s oblasťami mimo výtvarného umenia, počnúc vednými odbormi a končiac zábavou či vierou. Našou snahou je upozorniť na pozíciu umenia ako významného fenoménu úzko spätého tak so súčasnosťou ako históriou. Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita samotného diela a splnenie zadania.

História súťaže

Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike. V priebehu ďalších rokov sa do jej usporiadania zapojili významné inštitúcie aj iných krajín. Má stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne, na Slovensku je organizovaná Slovenskou národnou galériou, v Maďarsku je súťaž pod patronátom Ludwig Múzeum v Budapešti a v Nemecku pod Staatliche Kunstammlungen v Drážďanoch. V Českej republike je súťaž spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov. Na Slovensko prišla súťaž po prvýkrát v roku 2016.

Súťaž každý rok dokazuje rastúci záujem tak zo strany škôl a študentov, ako aj zo strany galerijných inštitúcií. Uplynulých ročníkov sa zúčastnilo niekoľko desiatok škôl, študenti predstavili stovky projektov a realizácií.

Organizátori súťaže každoročne oslovujú veľkú väčšinu stredných škôl a gymnázií (napr. do prvého ročníka na Slovensku sa prihlásilo 111 tímov, teda viac ako 500 študentov) a predstavujú im projekt. Prihláseným školám zúčastnené inštitúcie ponúkajú špeciálne programy a workshopy, ktoré im približujú tému súťaže. Tá je každý rok iná a postupne predstavuje najzaujímavejšie otázky, ktoré spájajú históriu a súčasnosť výtvarného umenia. Skupiny študentov pracujú v priebehu školského roka na svojich projektoch, tie potom predstavia pred komisiou v usporiadateľských inštitúcách. Finále súťaže prebieha každý rok v usporiadateľskej galérii a je spojené s výstavou najzaujímavejších študentských prác. Študenti prezentujú svoje projekty pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov z radov umelcov, kurátorov, teoretikov a organizátorov súťaže, ktorá tri najlepšie ocení. Víťaz prevezme putovnú cenu Umelecké črevo, ktorú navrhla šperkárka Katarína Siposová. Prihlasovanie a hodnotenie projektov prebieha v každej krajine osobitne, no spája ich spoločné zadanie. Víťazné skupiny študentov potom získajú možnosť zdarma navštíviť podporujúce galérie v usporiadateľských krajinách.