first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Téma 7. ročníka 2022/2023

Jedlo

Téma jedla sa na prvý pohľad môže javiť ako úplne všedná. No v skutočnosti je neustále aktuálna a ponúka množstvo pohľadov a možností, ako k nej pristúpiť. Jedlo je možné vnímať ako nekonečný kreatívny priestor: konzumácia jedla ako napĺňanie základnej ľudskej potreby, jedlo ako znak rozmanitosti a ľudskej kreativity, jedlo ako spôsob komunikácie medzi ľuďmi aj celými národmi (recepty, využívanie surovín z celého sveta, národné kuchyne, kuchárske show…), jedlo ako estetický objekt a ako umelecké dielo (vizuálne atraktívne podoby jedla, estetizácia jedla v marketingu, či zobrazovanie jedla v dejinách umenia). Na jedlo je však možné nazerať aj zo spoločenského, ekonomického či politického uhla pohľadu aj kriticky: nedostatok jedla a plytvanie jedlom (sociálne rozdiely, environmentálne dopady), nadmerná výroba jedla a jej následky, nerovnomerná distribúcia po svete… Sedem vecí o jedle v galérii si môžete prečítať aj v článku Kataríny Kolbiarz Chmelinovej, kurátorky SNG, na medium.com. V každom prípade je to téma zrozumiteľná a každému dostupná. Navyše, v čase vojny na Ukrajine a jej možných dopadov na zásobovanie, aj bolestne aktuálna pre nasledujúce obdobie.

Harmonogram

Súťaž prebieha v období od septembra 2022 do mája 2023, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 30. novembra 2022.

Jeseň / Zima
Metodické stretnutia a workshopy pre pedagogičky a pedagógov a žiakov a žiačky zamerané na predstavenie a prácu s témou. Workshopy s vybranými umelcami a umelkyňami, odborníkmi a odborníčkami a konzultácie prác prihlásených skupín.

Február
Zasielanie prác elektronickou formou cez wetransfer.com

Marec
Semifinálové kolá v regiónoch – výber max. 25 najzaujímavejších projektov. V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.

Máj
Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Jún
Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.

Tohtoroční partneri projektu: Taylor Wessing, BEZOBALiSInštitút pre aktívne občianstvoFree Food