first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Téma 8. ročníka 2023/2024

Sieť

Dokáže nás umenie chytiť do svojich sietí? Pri pohľade na niektoré autoportréty Júliusa Kollera sa zdá, že áno. No možno je umenie práve v jeho prípade záchrannou sieťou podobne ako šport. V každom prípade sa ukazuje, že sieťovanie, prepájanie a vytváranie vzťahov je veľmi dôležité pre udržanie kultúry a umenia, ale aj spoločnosti a životného prostredia. Veď bez siete remeselných dielní a obchodných kontaktov, umeleckých spolkov a škôl by umenie zrejme len veľmi ťažko bolo napredovalo. No nie vždy je sieť, resp. mriežka základnou plochou, ako to je napríklad najmä v architektúre a dizajne, ale stala sa aj témou (a nástrojom), ktorú dnes ešte intenzívnejšie spracúvajú mnohí umelci a umelkyne. Dokonca vzniklo samostatné odvetvie net art. Prispievame k rozširovaniu siete umenia aj my? Alebo naopak sociálne siete prispievajú k rozširovaniu umenia?

Harmonogram:

Súťaž prebieha od septembra 2023 do mája 2024, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 30. novembra 2023.

Jeseň/zima
Metodické stretnutia a workshopy zamerané na predstavenie témy a prácu s ňou. Workshopy s vybranými umelcami a umelkyňami a konzultácie prác prihlásených skupín.

Február
Zasielanie prác elektronickou formou cez www.wetransfer.com.

Marec
Online semifinále – výber max. 25 najzaujímavejších projektov. V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.

Máj
Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Jún
Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.

Tohtoroční partneri projektu: Taylor Wessing, Europapier