first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

TÉMA

Veľmi aktuálnou a pálčivou témou súčasnosti je problém klimatických zmien, udržateľnosti zdrojov a s tým súvisiaca budúcnosť planéty ale aj ľudskej spoločnosti. A keďže sa v tejto téme vo veľkej miere angažujú tak umelci ako mladí ľudia, rozhodli sme sa, že nasledujúci ročník venujeme tomu, ako aj maličkosti dokážu spôsobiť radikálne zmeny. Tak v negatívnom ako pozitívnom smere. Preto témou ročníka 2019/2020  je Butterfly effect – efekt motýlích krídel.

Dokáže aj slabé trepotanie motýlích krídel spôsobiť veľké zmeny na druhej strane planéty? Môžu mať nepatrné zmeny dopad na našu budúcnosť? Dokáže recyklovanie, ochrana ohrozených druhov či obmedzenie emisií zachrániť náš svet? To je téma aktuálneho ročníka súťaže Máš umelecké črevo?. Sme zvedaví, v čom môžeme prispieť k zmenám a ako to aplikovať vo výtvarnom umení. Umelci dokážu priniesť sociálne a ekologické problémy bližšie k ľuďom. Aj to je prvý krok smerom k zmenám.

 Čo sledoval Joseph Beuys, keď na Documente 7 v roku 1982 spolu s návštevníkmi vysadil v Kasseli 7000 dubov? Roman Ondák zasa nechal zarásť na benátskom bienále v roku 2009 celý československý pavilón. Antoni Gaudí využíval na mozaikové obklady svojich stavieb recyklované keramické úlomky. A možno niekedy stačí kriticky poukázať na konzumnú spoločnosť ako to robil napríklad Kurt Schwitters už začiatkom 20. storočia, a zužitkovať pri tvorbe umeleckého diela vyhodené predmety.

TERMÍNY

ZASIELANIE ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK
15.11.2019

ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV
28. 2. 2020

Vaše projekty nám, prosím, zasielajte do 28.2.2020 elektronickou cestou. U niektorých z Vás sa to môže rovnať kompletnému odovzdaniu projektu – ak ste vytvorili video, fotografiu, texty a pod. V prípade priestorových objektov, malieb alebo inštalácií zašlite prosím fotodokumentáciu s údajmi o použitých materiáloch a rozmeroch diela. Projekty je potrebné zaslať na kontakt umeleckecrevo.sng@gmail.com

Súčasťou Vami odovzdaného projektu musia byť aj mená všetkých autorov a názov diela.

SEMIFINÁLE

Zároveň Vás prosíme, aby ste potvrdili účasť zástupcov tímu na jednom zo semifinále  v Bratislave, v Košiciach alebo v Banskej Bystrici. Vaša účasť nie je povinná, ale možnosť obhájiť svoju prácu pred porotou je výhodou. A vidieť projekty ostatných účastníkov je vždy inšpiratívne. Pretože počet účastníkov je vysoký, aby sme sa na semifinále nezdržiavali technickými záležitosťami, v prípade, že máte pripravenú prezentáciu v elektronickej podobe, je potrebné ju zaslať najneskôr do 11.3.2020. Prezentácia nesmie trvať dlhšie ako 3 minúty.

 

                                                              20.3.2020    BANSKÁ BYSTRICA: Stredoslovenská galéria
24.3.2020    BRATISLAVA: Slovenská národná galéria
 25.3.2020    KOŠICE: Východoslovenská galéria

 

FINÁLE
Finálová prezentácia projektov sa bude konať v máji 2020 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Na víťazov okrem ocenenia čaká víkendové stretnutie s tými, ktorých vyberú poroty v Čechách, v Maďarsku a v Nemecku. Pre finalistov bude pripravený bohatý program v niektorej z partnerských krajín.

Tiež chceme pripomenúť možnosť konzultácií, ktoré môžu prebiehať buď formou emailovej komunikácie, telefonátu, alebo osobne v jednej z galérií /SNG, SSG, VSG/. Budeme radi, ak tieto neformálne konzultácie využijete 🙂

 

Butterfly effect 11. ročník 2019/2020

Info leták_Butterfly effect Prihláška