first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

TÉMA

Tento rok sme pre súťaž vybrali tému Collecting/Zbieranie. Téma je veľmi aktuálna a ponúka možnosť zamyslieť sa nad jej rôznymi významami a podobami v čo najširších súvislostiach.

 Aké veci si uchovávame? Ako ich triedime a aké im dávame „štítky“? Čo o nás hovorí naša zbierka?

Zbieranie nemusí byť nevyhnutne spojené s muzeálnou zbierkou. Nemusíme zbierať iba obrazy, fotografie, drobné objekty, ale aj spomienky, zážitky, priateľov a/alebo srdiečka na Instagrame. Zbierkou môže byť aj priečinok v počítači. Dôležité je uvedomiť si, že aj zbierky žijú svojím životom. Ako ožívajú? Akým spôsobom sa menia? Ako sa začínajú? Ako sa končia?

V 16. storočí sa tvorili kabinety kuriozít. V 19. storočí boli otvorené prvé múzeá a galérie. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vložil Andy Warhol svoju kolekciu každodenných objektov do časových kapsúl a súčasný umelec Damien Hirst zase vytvára zbierku prírodných dejín. Slovenský umelec Otis Laubert zbieraním doslova žije a zbierkam venuje takmer každý kút svojej domácnosti. Z jeho zbierok potom vznikajú jedinečné diela. Ako vyzerá vaša osobná zbierka?

TERMÍNY

ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV
28. 2. 2019

Vaše projekty nám, prosím, zasielajte do 28.2.2018 elektronickou cestou. U niektorých z Vás sa to môže rovnať kompletnému odovzdaniu projektu – ak ste vytvorili video, fotografiu, texty a pod. V prípade priestorových objektov, malieb alebo inštalácií zašlite prosím fotodokumentáciu s údajmi o použitých materiáloch a rozmeroch diela. Projekty je potrebné zaslať na kontakt umeleckecrevo.sng@gmail.com

Súčasťou Vami odovzdaného projektu musia byť aj mená všetkých autorov a názov diela.

SEMIFINÁLE

Zároveň Vás prosíme, aby ste potvrdili účasť zástupcov tímu na jednom zo semifinále  v Bratislave, v Košiciach alebo v Banskej Bystrici. Vaša účasť nie je povinná, ale možnosť obhájiť svoju prácu pred porotou je výhodou. A vidieť projekty ostatných účastníkov je vždy inšpiratívne. Pretože počet účastníkov je vysoký, aby sme sa na semifinále nezdržiavali technickými záležitosťami, v prípade, že máte pripravenú prezentáciu v elektronickej podobe, je potrebné ju zaslať najneskôr do 11.3.2019. Prezentácia nesmie trvať dlhšie ako 3 minúty.

 

BRATISLAVA: Slovenská národná galéria: 19. 3. 2019 od 10.00
KOŠICE: Východoslovenská galéria – 20. 3. 2019 od 10.00
BANSKÁ BYSTRICA: Stredoslovenská galéria – 21. 3. 2019 od 10.00

 

FINÁLE
Finálová prezentácia projektov sa bude konať 3.mája 2019 v Košiciach. Na víťazov okrem ocenenia čaká víkendové stretnutie s tými, ktorých vyberú poroty v Čechách, v Maďarsku a v Nemecku. Pre finalistov bude pripravený bohatý program v niektorej z partnerských krajín.

Tiež chceme pripomenúť možnosť konzultácií, ktoré môžu prebiehať buď formou emailovej komunikácie, telefonátu, alebo osobne v jednej z galérií /SNG, SSG, VSG/. Budeme radi, ak tieto neformálne konzultácie využijete 🙂

 

Collecting / Zbieranie 10. ročník 2018/2019

MUČ_Collecting/Zbieranie Prihláška