first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Téma 6. ročníka 2021/2022

Sloboda voľby

Obliecť si ráno biele alebo čierne tričko? Pridať alebo odobrať hmotu na sochárskom diele? Sloboda voľby je základom tvorivej práce umelcov a zároveň jedným zo základných ľudských práv. Nie vždy je však možnosť voľby dostatočne slobodná. Nie každý má možnosť slobodného výberu napríklad oblečenia. Či už je to z dôvodov ekonomických, spoločenských alebo politických. Nemožnosť voľby umeleckého vzdelania v minulosti spôsobila zaostávanie za moderným umeleckým zmýšľaním. Sloboda rozhodovania so sebou neprináša iba množstvo možností, ale aj veľkú zodpovednosť. Naša voľba totiž môže ovplyvniť aj životy ostatných. Napríklad voľba udržateľného spôsobu života.

Sloboda voľby je nielen nevyhnutnosťou umeleckej tvorby, ale aj jej častou témou. Dadaisti si slobodne volili objekty, ktoré povýšili na umelecké diela a slovenský konceptuálny umelec Ľubomír Ďurček rozvinul túto tému v sérii diel venovaných vzťahu slovíčok ÁNO a NIE. A čo  vy? Zvolíte si možnosť zapojiť sa do umeleckej súťaže, ktorá vám poskytne priestor na vyjadrenie vašich myšlienok?

Harmonogram:

Súťaž prebieha v období od septembra 2021 do mája 2022, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 30. novembra 2021.

Jeseň / Zima
Metodické stretnutia a workshopy pre pedagógov a žiakov zamerané na predstavenie a prácu s témou. Workshopy s vybranými umelcami a konzultácie prác prihlásených skupín.

Február
Zasielanie prác elektronickou formou cez www.wetransfer.com.

Marec
Semifinálové kolá v regiónoch – výber max. 25 najzaujímavejších projektov.  V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.

Máj
Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Jún
Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.