first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Idol 2020/2021

Kvartis

Julie Satranská, Agáta Mančušková a Izabela Marina Mahon
Vedúca pedagogička: Romana Bartůňková

Česká republika

Od mojej mamy

Bernadett Bakos a Borbála Pál
Vedúca pedagogička: Emese Váradi

Maďarsko

Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra

Natália Romšáková, Alžbeta Vronková, Zuzana Zelorová, Natália Laubertová
Vedúca pedagogička: Marianna Mlynárčiková

Slovensko

Skrytý

Bianka Záchenská, Marián Malatinec, Samuel Skurčák
Vedúca pedagogička: Jana Gamcová

Slovensko