first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Hlavnou charakteristikou siete je prepojenie jej jednotlivých častí. Vo výtvarnej rovine môže táto vlastnosť poskytovať nekonečné variácie, experimentovanie s pravidelnými aj nepravidelnými útvarmi či zmenami uhlu pohľadu. V architektúre sa k formálnemu hľadisku pridáva aj jej funkcia v rámci daného priestoru. V zrekonštruovanej budove Slovenskej národnej galérie v Bratislave je motív siete – mriežky použitý na viacerých miestach.

Foto: Martin Deko

Architekti prestavby Martin Kusý a Pavol Paňák s ňou pracovali premyslene a v každej situácii, do ktorej ju vložili, plní trochu inú funkciu. Pri pohľade z rôznych uhlov vytvára efekt pohybujúcich sa línií, inde láme dopadajúce svetlo a tým vytvára špecifickú atmosféru v priestore. V exteriéri tlmí hluk z ulice, na viacerých miestach je to zábrana ohraničujúca priestor. Na každom mieste tvoria mriežku pravidelne usporiadané štvorce v hustej sieti, pri pozornom pohľade však môžeme nájsť aj drobné rozdiely. Sieť tak okrem rôznych dôležitých funkcií v rámci areálu galérie funguje tiež ako zjednocujúci prvok.

Foto: Martin Deko


Boli ste už v zrekonštruovanej budove SNG? Skúste si pri budúcej návšteve motív mriežky všimnúť! Ak máte do Bratislavy ďaleko, poprechádzať sa v nej dá aj virtuálne. Video nájdete na Youtube kanáli Slovenskej národnej galérie pod názvom Nová SNG. Prechádzka s Dušanom Buranom.
Mimochodom, logo SNG, ktorého autorom je Miroslav Cipár, je vyskladané tiež z jednoduchých línií usporiadaných do mriežky. Schválne, čo všetko vám logo pripomenie?

Autor: Miroslav Cipár

Iný pohľad na sieť v priestore môže sprostredkovať dielo venezuelskej umelkyne nemeckého pôvodu známej pod menom Gego. Celá jej tvorba je doslova popretkávaná najrôznejšími sieťami, mriežkami a pletivami. Vychádzala zo štúdia inžinierstva a architektúry, skúmala rôzne formy a možnosti usporiadania línií v sieti, ale aj samotný priestor, ktorý sieť vytvára. Jej objekty sú krehké, organické, podliehajú pokriveniu či skresleniu. Ako sama spomenula, tvorba umeleckých diel bola pre ňu hrou – hranie sa s tvarmi, variáciami, priestorom. Pracovala tiež priamo s priestorom galérie, ktorý pokrývala sieťami z drôtu. Takto sa publikum ocitlo vo vnútri siete, čo zintenzívňovalo jej vizuálny účinok i zážitok z diela. Veľmi dôležité bolo pre ňu to, ako a odkiaľ sa na dielo pozeráme a ako sa môže pri rôznych pohľadoch meniť.

 Autorka: Gego (Gertrud Goldschmidt)

Veľkú pozornosť venovala prvku, ktorý sieť tvorí – čiare. Pre Gego bola čiara samotným obrazom. Vyskúšajte, koľko rôznych rovných čiar dokážete nakresliť. V čom všetkom sa môžu líšiť? Takýmto cvičením si môžete spestriť napr. dlhú chvíľu.
Autorka: Gego (Gertrud Goldschmidt)

Námet na inšpiráciu: Siete sa nenachádzajú iba vo vašich mobilných telefónoch, skúste preskúmať svoje okolie a zistiť, kde všade ich nájdete!Zoberte si skicár a ceruzu a vyberte sa na výtvarnú prechádzku v akomkoľvek priestore. Hľadajte siete, mriežky, spletence okolo vás, možno ich nájdete aj na miestach, kde by ste ich nečakali. Preskúmajte ich vizuálnu rozmanitosť. Sledujte ich tvar, veľkosť, usporiadanie, prepájanie jednotlivých častí, ale premýšľajte aj nad ich funkciou – kedy sú dekoráciou a kedy slúžia na niečo konkrétne? Postupným kreslením si môžete vytvoriť akýsi vzorkovník sietí. Ak uprednostňujete digitálny záznam, nafoťte si ich. Mohol by vzorkovník slúžiť ako inšpirácia pre vaše ďalšie výtvarné projekty?

Pripravili spoločne galerijné pedagogičky Miroslava Mišová a Vendy Kováčová.