first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Súkromná stredná odborná škola Postupimská, Košice: Kristína Žubretovská, Michaela Spišiaková, Kristína Bertová, Stefanie Pustaiová pod vedením Mgr. Viktórie Sabadošovej

Minúta v živote planéty Zem (prehrať video)

Našim projektom sme chceli vyzdvihnúť, že obdobie, za ktoré žije ľudstvo na zemi je v živote Zeme len krátkou minútou.  Za ten čas ľudstvo urobilo pre planétu Zem veľa dobrého, ale aj veľmi ublížilo planéte a ekologické škody, ktoré sú celkom veľké je potrebné aj napraviť.

Pretože planéta Zem nás živí, a je  to náš domov, ani vy podľa mňa doma len tak nehodíte odpadky na zem, a nenecháte ich tam len tak, ale vyhodíte ich do koša, a tak isto by sme to mali spraviť aj s odpadkami čo sme vyhodili na zem mimo náš domov…