first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Základná umelecká škola Jána Cikkera, Banská Bystrica: Krištof Teplan, Ema Paulínyová, Zuzana Mojžišová, Katarína Mečiarová, Silvia Jendrišáková, Alexandra Súlovcová pod vedením Mgr. Sandry Popaďákovej, PhD.

Robíme to vo veľkom (prehrať video)

Naším projektom chceme poukázať na skutočnú cenu zahodených odpadkov – cenu, ktorú MUSÍ ZAPLATIŤ NAŠA PRÍRODA, cenu, ktorú by sme mali platiť my – ľudstvo. Rozhodli sme sa pomocou MALÝCH happeningov odštartovať VEĽKÚ reťazovú reakciu.

I. zber odpadkov – pod Urpínom v BB

➔krásna príroda pravidelne zamorená odpadkami

➔pri ŽS – mnoho potencionálnych ľudí reagujúcich na náš akt

➔dlho stojaci a širokej verejnosti vadiaci problém s odpadom

Výstupom ku každému happeningu (celkovo 6) bude imitácia “bločku”

  • cena za “tovar” = uhlíková stopa
  • pomocou číselnej šifry zakódované naše odkazy svetu
  • QR kód Vás odkáže na náš IG účet

Kódovaním sme slová premenili na čísla. Tým vyjadrujeme ich “neviditeľnosť” a potrebu odkryť ich a spoznať. Vety majú rozhádzaný slovosled poukazujúc na zaslepenosť voči faktu, že záleží hlavne na našom osobnom postoji a rozhodnutí. Späť do slovosledu sú zoradené podľa abecedy (X, Y, Z / A, B, C, D, E).

Súčasťou projektu nie je “len” aktívne čistenie, jeho dokumentácia atď., ale aj vyjadrenie nášho názoru prostredníctvom umenia a tým aj isté zúžitkovanie odpadu. Počas zdokonaľovania a učenia sa rôznym umeleckým zručnostiam Vám chceme zdieľať rôzne pohľady, otázky, myšlienky alebo aspoň pripomenúť isté udalosti či fakty, ktoré sú podľa nás dôležitými faktormi environmentalistiky a ekológie, ale aj obyčajnej ľudskosti.

SOCIÁLNA SIEŤ AKO MÉDIUM – rýchlo šíriteľný zdroj informácií či záznamov našich činov a taktiež najväčší formovateľ tejto doby. Najpopulárnejšia sociálna sieť – Instagram  – Butterfly_effect.sk (link) snažíme sa pomocou IG rozšíriť našu aktivitu, sledovať spätnú väzbu a komunikovať s divákom aj prostredníctvom súčasných technológií

Vypočítaním uhlíkovej stopy chceme poukázať na to, že veľakrát si ani neuvedomujeme, čo stojí našu prírodu vyhodenie napr. plechovky od piva. 

Verejné činy skĺbené s umením

  • rozvíjajúce environmentálne a pro-ekologické myslenie prostredníctvom happeningov, meetingov, umenia, šírenia informácií a obyčajných malých skutkov
  • šíriace aktuálne aj nepopulárne udalosti a vedomosti cez IG ale aj inak
  • sledujúce vývoj spoločnosti ako reakciu na naše počíňanie
  • vnášanie spolupatričnosti do komunity cez aktívne včleňovanie spoločnosti do našich happeningov