first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica: Jakub Ďurian, Adrián Dvorský, Viktor Domin pod vedením Marianny Mlynárčikovej

Et plantabis viriditas (prehrať video)