first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Metodické stretnutie | 9. 10. 2023

Pre pedagogickú podporu sme pripravili metodické stretnutie zamerané na tému rozvíjania spolupráce medzi žiakmi a žiačkami, ale aj na špecifiká projektového vyučovania s integráciou tvorivej činnosti. Súčasťou bude aj krátky workshop a predstavenie tohtoročnej témy a náležitostí medzinárodnej umeleckej súťaže Máš umelecké črevo?. Už budúci pondelok 9. 10. 2023 od 15:30!

Podujatie je samozrejme zdarma a uskutoční sa online cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovať sa môžete na adrese: umeleckecrevo.sng@gmail.com