first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Ponuka online hodín pred sviatkami

Keďže sme sa všetci ocitli na dištančnom vzdelávaní, chceli by sme vám a vašim žiakom a žiačkam ponúknuť možnosť absolvovania online vyučovacej hodiny vzdelávacej oblasti umenie a kultúra realizovanej galerijnou pedagogičkou Barborou Tribulovou, ktorá vám pripraví hodinu priamo na mieru, podľa učiva, ktoré práve preberáte. V rámci nej začlení aj tému sloboda voľby, ktorá je tohtoročnou témou súťaže Máš umelecké črevo?.

🎄 Ponuka online hodiny platí na obdobie budúceho týždňa od 13. do 17. 12. 2021, samozrejme zdarma. Kapacita je limitovaná, tak si rezervujte termín pre svoju triedu čo najskôr na: umeleckecrevo.sng@gmail.com
Tešíme sa na vás!