first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Prihlasovanie do súťaže sme predĺžili!

Podávanie prihlášok do súťaže Máš umelecké črevo? s témou Sloboda voľby sme sa rozhodli, aj z dôvodu lockdownu a aj technických problémov s našou webstránkou, predĺžiť do 15. 12. 2021! Prihlášku nájdete tu.

 

Nechceme na vás tlačiť, rozhodnite sa slobodne!

Vizuál: Adrián Dvorský