first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

30. 11. 2021 | Online program

Ľudské práva a téma slobody sú veľmi aktuálnou témou! Počas interaktívnej diskusie sa na ne pozrieme zaujímavo a aktívne s Radovanom Palom z právnickej kancelárie Taylor Wessing, ktorá je tento rok sponzorom súťaže Máš umelecké črevo?. Podporte vaše občianske povedomie a rozmýšľajte kreatívne o vašich právach aj v súvislosti so slobodou prejavu v umení.

Program je primárne určený pre mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov a pre všetkých, ktorí majú záujem.
Podujatie sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie ZOOM a je zdarma.
Prihláste sa na adrese: michaela.kovacova@sng.sk
Počet miest je limitovaný!

Foto: Šimon Lupták