first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

26. 2. 2021 | Workshop pre študentov stredných škôl

Pozývame vás dňa 26. 2. 2021 od 14:30 do 16:00 h na online stretnutie s umelcom Matúšom Maťátkom, ktorý nám priblíži akým spôsobom pracuje pri tvorbe diel, ako vníma a stvárňuje svet cez naráciu obrazov, využívajúc pritom ikonické zobrazenia poznačené jeho záujmom o históriu, súčasné spoločenské javy, kulty a subkultúry. Nechajte sa inšpirovať a vpustite do vzdelávania umenie!
Workshop je určený pre študentov stredných škôl, gymnázií a vyšších ročníkov základných umeleckých škôl a ich pedagógov.
Workshop bude prebiehať pomocou aplikácie Zoom, je potrebné prihlásiť sa e-mailom na: michaela.kovacova@sng.sk.
Titulný obrázok: Matúš Maťátko. Stalin. 2011.