first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Predĺženie prihlasovania!

Prihlasovanie do súťaže sme sa rozhodli predĺžiť až do 20. 12. 2020, aby ste mali viac času na rozmyslenie. Vieme si predstaviť ako dokáže komunikácia počas dištančnej výučby viaznuť a nápady sa nerodia ľahko.