first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Nový ročník súťaže!

Aj v tomto roku sa môžete zapojiť do stredoškolskej medzinárodnej umeleckej súťaže Máš umelecké črevo? a vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte.

Témou tohto ročníka sa stal IDOL. V dnešnej rýchlej a turbulentnej dobe, keď je možné spochybniť kohokoľvek a čokoľvek v priebehu minúty, sa natískajú viaceré otázky: Akú rolu hrajú v dnešnom svete rôzne idoly? Ako môžeme vnímať súčasné odmietanie historických idolov a debaty o ich význame v dejinách? Čo to znamená mať idol? Môže byť idolom aj obyčajný človek? Akú úlohu v histórii zohrávali tí, ktorí si podmanili davy, boli charizmatickými vodcami, obratnými manipulátormi, diktátormi či novodobými bohmi? Aký je ich význam pre fungovanie spoločnosti, myslenia a hodnôt v rôznych sférach žitia? Aké je postavenie umenia voči idolom? Podieľa sa vizuálna kultúra ešte stále na tvorbe kultu? Zamyslime sa nad tým spoločne!