first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Víťaz 4. ročníka

V štvrtom ročníku súťaže zaujal najviac porotu projekt pod názvom Et plantabis viriditas, ktorý sa zameral na zdanlivo nepatrný problém zatrávňovania v mestách. Projekt ráta sa participáciou verejnosti a ponúka spôsob, ako obohatiť mestskú flóru nie len o rôznorodé rastliny ale aj organizmy, pre ktoré je pestrejšie zloženie mestskej zelene nevyhnutné. Porota ocenila aj grafické prevedenie projektu, ktoré sa tiahlo od prezentácie myšlienky až výtvarnému výstupu – balíčku semenných guliek pre návštevníkov: „Mali dobrý nápad a ten sa stal hnacím motorom, ktorý keď sa nahodí, všetko ostatné šlape,“ komentoval komplexnosť víťazného projektu predseda poroty Braňo Matis. Študenti predstavili dielo, ktoré s divákom jednoznačne komunikuje a vťahuje ho do tvorivého procesu.