first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica: Natália Laubertová, Paulína Vörösmartyová, Frederika Piarová pod vedením Marianny Mlynárčiková

Horho (prehrať video)

Oheň nám aj za poslednú dobu ukázal svoju silu a moc. Neustále sme sledovali požiare v médiách, ale aj napriek tomu nás to nezasahovalo. Videli sme iba obrazy ničenia, ktoré sú zamrznuté   a sploštené (estetické), no neukazujú a ani   nemôžu ukázať devastáciu materiálu a emócií. „Tam“ a „tu“ – obrazy, ktoré vnímame iba vizuálne, sú vzdialené, voyerské. Nezasahujú nás fyzicky. Naším výstupom je vlastne šírenie myšlienky podobne ako požiaru. Využívame na to sociálne siete.

V procese tvorby sa ukázalo, že vlastne hlavnou myšlienkou je zaoberať sa vôbec touto myšlienkou (požiarov, katastrof spôsobených ohňom ako dôsledkom správania sa človeka) a šíriť ju medzi ľuďmi. Aby sa im stala blízkou, aby sa ich dotýkala, aby ju vôbec dostali cez oči do hlavy. A to rozprávaním akéhosi osobného príbehu, nás, ohňa, predmetov.

IG profil  vytvorili sme na instagrame archív, s rôznorodým obsahom (video, fotografie), pôsobiaci podobne pohlcujúco a zdanlivo chaoticky ako plamene. Oheň sme personifikovali   a spolu s rôznorodými predmetmi sme im dali hlas na sociálnej sieti. Ide o profil, ktorý spravuje oheň sám, komentuje svoje akcie a sprostredkúva svoje pocity. Rovnako predmety a materiály hovoria o sebe. Predmety a fotografie, ktoré sme použili neboli vybrané náhodným spôsobom, ale sú to predmety a zážitky nás samotných. Tiež fotografie ohňa, horenia, katastrof, ktoré nás obklopujú vo virtuálnom priestore. K jednotlivým postom sme asociatívne priraďovali kratšie texty vybrané z internetu. Niečo na spôsob denníka, divadelnej hry, kde oheň a predmety/materiály hovoria v prvej osobe.

Topánka: Som z mäkčeného PVC, ako detské hračky:) Som obťažne vznetlivá. Tavím sa pri teplote 200°C.

Oheň: Rozvíjam rodičovské pudy u mužov:)

Oheň: Celkom sa mi páči toto klimatické násilie.

Oheň: Načo príčiny a následky, plameň je život!

Vlna, hodváb: Netavím sa, horím však neochotne, škvarím sa a silne páchnem ako páliace sa vlasy alebo perie.

Bavlna: Môj popol je jemný a šedý a ostane ho jen štipka.

Kniha: Ach, čo s touto pehou?

Kniha: Vznietim sa pri 180°C

a chceli sme tiež, aby to bolo tragi-komické…

Na instagrame sme sa rozhodli nekontrolovateľne rozširovať pomocou  hashtagov.