first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Gymnázium Metodova, Bratislava: Dorota Horváthová, Tereza Jankovičová pod vedením Barbory Káľavskej

Malé činy na záchranu Zeme ako každodenné recyklovanie, šetrenie vody, či vzdanie sa obrovských nákupov oblečenia z fast fashion reťazcov, ktoré znečisťujú planétu a de facto aj samých nás, poznáme viac-menej každý. A čo tak sa zamerať na ešte menšie činy, niektoré z nich sú aj menšie ako motýle. Objektom záujmu sa stane hmyz. Otázka je – môže jednoduché nezašliapnutie včely, motýľa, alebo akéhokoľvek iného maličkého chrobáka zachrániť Zem?

Všetky fotky v tejto prezentácií sú robené mnou a práve fotením hmyzu som si uvedomila dôležitosť tejto témy. Hmyz tvorí úžasné množstvo fascinujúcich tvorov, ktoré sú aj cez svoju veľkosť, alebo skôr malosť, neuveriteľne dôležité a nezaslúžia si, ako sa k nim správame. Uvedomením si ich neoddeliteľnú súčasť  potrebu na Zemi, si uvedomíme, aké je dôležité ich chrániť. Hmyz tvorí najbohatšiu triedu v živočíšnej ríši. Pre lepšie predstavenie si, na Zemi žije v tejto chvíli okolo 10 kvintiliónov ( 10 000 000 000 000 000 000) hmyzu. Vedci poznajú asi 925 000 druhov hmyzu, čo je podľa predpokladu len malé percento celkového počtu druhov. Ten sa odhaduje od 2 miliónov až po 30 miliónov. Dôvodom je, že hmyz  bol od svojho vzniku veľmi zviazaný s rastlinami. V roku 1976, Rosnitsyn dokázal, že veľká diverzita hmyzu bola zapríčinená jeho špecializáciou na požieranie reprodukčných orgánov rôznych rastlín.

Dôležitosť hmyzu spočíva v tom, že tvoria základnú a neoddeliteľnú časť v ekosystémoch. Prevzdušňujú a obohacujú pôdu, opeľujú rastliny, tvoria potravu pre iné živočíchy či rozkladajú odumreté telá rastlín a živočíchov. Skúsme si predstaviť svet úplne bez hmyzu. Áno, nebudú nás otravovať komáre. Super. A ešte umrieme od hladu. Celkom podstatný fakt. Milióny kvetov by odkvitli, ale rastliny by nezarodili žiadne plody.  35% celosvetového objemu vyprodukovaných plodín je úplne závislých od opeľovania. Sú to plodiny ako ovocia, zelenina, semená, orechy či olejniny. Tiež veľké množstvo svetovo najvýznamnejších plodín určených na trhy má veľký úžitok z opeľovania pomocou živočíchov, či už z hľadiska úrody alebo kvality, napríklad káva alebo kakao. A do tretice, približne 90% divo rastúcich druhov rastlín na svete závisí do veľkej miery na prenose peľu hmyzom a zvieratami.