first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Základná umelecká škola Jána Cikkera Banská Bystrica: Klára Liptáková, Anna Valuhová, Ema Čumová, Nela Hamšíková, Lucia Černáková, Bianka Štulrajterová pod vedením Mgr. Adriány Koscelníkovej, PhD.

Odpadom do záhuby (prehrať video)

 

Názov našej inštalácie tvorí dôležitú časť nášho projektu. Bude sa nachádzať na bráne vyrobenej z odpadu, ktorá je inšpirovaná bránou v Osvienčime – „Práca oslobodzuje“, nápis je pri vstupe do spomenutého koncentračného tábora a my sme sa rozhodli čerpať práve z tejto tematiky. Vieme, že po vstupe do tábora cez túto bránu, na ľudí čakala istá smrť, niekedy rýchla a niekedy pomalá. Túto symboliku sme sa rozhodli preniesť aj do našej práce a poukázať tak na aktuálny problém v spoločnosti, ktorý mnohí ignorujú. Pomocou nášho diela upozorňujeme práve na to, že odpad sa pomaly stáva našou záhubou a je len otázkou času ako dlho potrvá, kým nás zničí.

Naša skupina sa dohodla na tom, že na každú hodinu budeme nosiť čistý odpad (najmä plasty) vyprodukovaný našimi rodinami a práve ten používame na tvorbu tohto diela.

Začali sme modelovaním nápisu na bráne, na ktorý sme použili hliníkový odpad z reklamnej agentúry a postupne sa presúvame na spracovávanie plastových fliaš a igelitiek.

Z výtvarne pretvorených fliaš bude vytvorená nosná časť brány a z igelitiek spravíme vtáky, ktoré sú symbolom premeny i nádeje pre našu znečistenú planétu.