O projektu

“Máš umělecké střevo?” je mezinárodní přehlídka studentských projektů, které vycházejí z témat současného výtvarného umění a společnosti.  

Projekt vznikl v České republice v roce 2009 jako samostatná vzdělávací platforma, která je založena na spolupráci s galerijními institucemi. Od počátku jsou mezi nimi Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX a Moravská galerie v Brně. Přehlídku podporuje mimo jiné také Galerie Rudolfinum a řada krajských galerií. V roce 2015 se zapojily také zahraniční instituce Slovenská národná Galéria v Bratislavě a maďarská kulturní organizace SEMM. 

Od roku 2012 je projekt součástí doprovodných aktivit Ceny Jindřicha Chalupeckého. Každoročně osloví většinu středních škol a gymnázií u nás. Studenti během roku zpracovávají vždy jiné téma a posléze je prezentují ve vybrané pořadatelské instituci, která se každý rok obměňuje. Práce jsou hodnoceny porotou odborníků, jež tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové.

Pro koho? 

Soutěž je určena žákům od 14 do 19 let (výjimky jsou přípustné). Předchozí zkušenosti v oblasti umění nejsou třeba. Soutěž zve studenty k aktivnímu zkoumání uměleckých přístupů a jejich významu pro každodenní život. Úkolem studentů je vytvořit tvůrčí skupinu (min. 2 osoby) a zpracovat umělecký projekt podle zadání. V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů jednotlivých studentů, zapojit své okolí apod.

Proč?

Cílem projektu je nabídnout studentům možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich, pracovat na delším projektu, který se nějak dotkne jejich každodenního fungování a objeví pro ně nové podněty. Cílem je také představit současné umění jako partnera pro objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě.

Kdy?

září—říjen: zahájení soutěže, zaslání informací do škol

listopad: ukončení termínu přihlášek

prosinec—únor: workshopy pro studenty v pořadatelských galeriích, konzultace prací přihlášených skupin ve školách (na vyžádání)

březen: semifinálová kola, výběr 25 nejzajímavějších projektů pro finále soutěže

květen: finále, výstava nejzajímavějších projektů ve vybrané galerii

červen: setkání zástupců nejzajímavějších projektů z České republiky a zahraničí. Výstava jejich prací v jedné z pořadatelských galerií

Jak na to?

Doporučujeme projekt zapracovat do plánu humanitních předmětů (ŠVP) a využít ho jako realizaci cílů průřezových témat (ENV, MEDV apod.). Rádi vám poradíme, jak na to. Pro každý ročník organizátoři soutěže vyberou téma, které nabízí kromě možnosti nejrůznějších výtvarných řešení také mnoho propojení s oblastmi za „hranicemi“ výtvarného umění: vědními obory počínaje a zábavou nebo vírou konče. Naší snahou je upozornit na pozici umění jako významného fenoménu úzce spjatého jak s naší současností, tak historií. Výsledné práce studentů musí vycházet z nabízeného tématu. Jejich ztvárnění, volba uměleckého přístupu nebo média je však zcela na nich. Je možné využít jak tradiční přístupy (např. malba, socha, grafika), tak nová média (video, fotografie, počítačová animace, využití sociálních sítí apod.). Při celkovém hodnocení je pro porotu rozhodující pouze kvalita samotného díla a splnění zadání.

Historie soutěže

Soutěž vznikla v roce 2009 jako edukační projekt lektorského centra GASK v Kutné Hoře. Od té doby se do jejího pořádání zapojily další instituce: Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická galerie, tranzitdisplay nebo Moravská galerie v Brně a Galerie Rudolfinum. Od roku 2012 je soutěž součástí doprovodných aktivit Ceny Jindřicha Chalupeckého. „Soutěž můžeme vnímat jako „přípravku“ budoucích laureátů této nejprestižnější umělecké ceny u nás“, říká předsedkyně Společnosti CJCH Karin Kottová.

Porotu odborníků, která hodnotí jednotlivé prezentace a vybírá nejlepší projekt, tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové. V předchozích letech v porotě zasedli teoretici Marie Bergmanová, Radomíra Sedláková, Ondřej Chrobák, Karin Kottová, Vanda Skálová, Luba Hédlová nebo Silvie Šeborová či Jan Skřivánek, novinář Jan H. Vitvar, umělci Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Milena Dopitová, Marek Meduna, Ondřej Brody nebo Filip Cenek či Kateřina Šedá. Uplynulých ročníků se zúčastnily desítky škol z celé republiky – mezi soutěžícími jsou školy z Čech i Moravy, vítězi ceny jsou školy z Mnichova Hradiště, Jihlavy, Prahy i Brna. Vítěz soutěže získává putovní Cenu Uměleckého střeva, kterou zhotovila sochařka Pavla Sceranková.