first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Identita

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

Finále: Slovenská národná galéria, Bratislava, 4. 5. 2018

Porota: predseda poroty – Jaroslav Kyša, Barbora Danišová a Barbora Tribulová zo SNG, Petra Filipiaková z Východoslovenskej galérie v Košiciach, Lucia Kotvanová z Kunsthalle Bratislava a Martina Martincová zo Stredoslovenskej galérie

Druhý ročník medzinárodnej umeleckej súťaže určenej pre žiakov stredných škôl a gymnázií Máš umelecké črevo? 2017/2018 vyvrcholil v kaviarni Berlinka v Slovenskej národnej galérii prezentáciou prác finalistov a vyhlásením víťazov. Do finále postúpilo osem tímov z pôvodných približne osemdesiatich z celého Slovenska. Týchto osem tímov získalo možnosť vystaviť svoje projekty v suteréne SNG, kde ich môže vidieť aj široká verejnosť počas doby trvania výstavy. Všetci finalisti museli svoje práce predstaviť publiku a obhájiť pred porotou pozostávajúcou zo zástupcov partnerských galérií. Tento rok porote predsedal mladý intermediálny umelec Jaroslav Kyša, ktorý sa výborne zhostil svojej úlohy a vyhlásil tri ocenené tímy.

Porota mala naozaj ťažkú úlohu, pretože všetky finálové projekty boli zaujímavé a osobitne poňali tohtoročnú tému Identita. Napokon sa zhodli, že tretie miesto udelia projektu Umelecká identita dnes, ktorý pod vedením Marianny Mlynárčikovej pripravili Daniel Brezáni, Frederika Lukáčová, Leonard Seres a Viliam Srnka zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. Na sociálnej sieti vytvorili profily štyroch slovenských avantgardných umelcov, ktorí medzi sebou komunikujú, hodnotia navzájom svoju tvorbu a predstavujú ju tak mladej generácii. Autori pritom vychádzali z dobových prameňov, predovšetkým zo Súkromných listov Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu.

Druhé miesto získala veľmi prepracovaná videoinštalácia Neviditeľní. Sandy Minďaš, Lucia Nováková a Blažena Machavová zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave pod vedením Jakuba Michela vťahujú divákov do problémov transrodovosti. Videoanimácia obsahujúca ich osobné výpovede je doplnená inštaláciou s výpoveďami ďalších transsexuálov umiestnených v úzkom koridore vyvolávajúcom pocit stiesnenosti za zvukov vody kvapkajúcej do pohára trpezlivosti.

Hoci boj o víťazstvo bol veľmi vyrovnaný, porota sa napokon rozhodla prvé miesto udeliť projektu Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu menom Variette. Táto identita v sebe integruje jednotu oboch autoriek, je spojením ich výzoru, hlasu, života. Autorkám sa podarilo na sociálnych sieťach presvedčiť o existencii tejto osoby, na čo samy zo svojich účtov vyslali varovanie diskutujúcim o falošnej identite a skúmali ich reakcie. Výstupom projektu je videozáznam, na ktorom virtuálna identita objasňuje svoju existenciu závislú od dôverčivosti.

Napriek tomu, že boli ocenené len tri projekty, všetci finalisti sa témy Identita zhostili naozaj kreatívne. Či už to bol projekt, ktorý skúmal vzdávanie sa identity prostredníctvom vzdávania sa vlasov alebo projekt zbierania identít v škole na kartotékové lístky. Niektorí skryli svoju identitu pod stieraciu vrstvu a jej odkrývanie nechávajú na návštevníkovi výstavy, iní svoju identitu odkryli prostredníctvom sochárskych autoportrétov či dadaisticko-surrealistickej animácie. Tieto projekty preukázali vyspelosť autorov pri tvorivom spracovaní aktuálnej témy, a preto nás teší, že si všetci finalisti mohli odniesť aj malé ocenenie v podobe diplomov a darčekov súvisiacich s grafickou identitou aktuálneho ročníka súťaže, za ktorou stojí grafická dizajnérka Ivana Palečková.

 

Fotografie:

Fotogaléria