first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

UČITELIA POZOR!

Radi by sme ocenili, ako vediete žiakov ku kreatívnemu a kritickému mysleniu, preto odmeníme jedného z vás víkendovým pobytom pre dve osoby v období máj-december 2020 v historickom kaštieli v Strážkach s krásnym anglickým parkom (
https://www.sng.sk/sk/strazky/navsteva/kde-nas-najdete). Neváhajte a prihláste sa so žiakmi do súťaže!

Tip: tému súťaže ešte stihnete zapracovať do tematických plánov, tento rok aj ako prierezovú tému prierezovú tému Environmentálna výchova. Štátny pedagogický ústav odporúča realizovanie prierezových tém aj formou projektu, čo je pre vás ideálna príležitosť! Pozrite tiež: http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/statny-vzdelavaci-program-gymnazia/prierezove-temy/environmnentalna-vychova/