first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Workshop v KHB

Môže umenie niečo zmeniť?

Tretí zo série workshopov v rámci umeleckej súťaže Máš umelecké črevo?, ktoré sú zamerané na podporu nekonvenčného spracovania témy.
Tvorivý workshop je určený pre študentky a študentov stredných škôl a pre stredoškolské pedagogičky a pedagógov, ktoré a ktorí poslali prihlášku do súťaže. Workshop s galerijnou pedagogičkou Luciou Kotvanovou priblíži tému Butterfly effectu a možnosti uvažovania nad témou prostredníctvom kreatívnych zadaní, ktoré naštartujú vlastné kreatívne uvažovanie k téme.
November 1989 je významným politickým medzníkom novodobých dejín, ktorý zásadne ovplyvnil postavenie umenia v spoločnosti. Sloboda prejavu umožnila umelcom a umelkyniam nielen verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Ako tvorili umelci v Československu pred Novembrom 1989? Akú úlohu zohrávalo umenie, či umelci pri revolúcii? Môže umenie niečo zmeniť? Na tieto aj iné otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď na výstave Moc Bezmocných v Kunsthalle Bratislava pričom sa zameriame na tému ekológie vo vybraných porevolučných dielach.

Kedy?  …………….14.12.2019 o 13.00
Kde?……………….Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP
Registrácia………umeleckecrevo.sng@gmail.com
Za koľko?………..0

Kvôli kapacite je potrebné sa registrovať.
TEŠÍME SA NA VÁS!