first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Workshop v Stredoslovenskej galérii!

Autorský workshop povedie súčasný vizuálny umelec a grafik Patrik Ševčík. Cez médium grafiky (tlač z plastového odpadu) budeme vytvárať, nachádzať a spoznávať možnosti a vzniknuté stopy a štruktúry následne transformovať do rozmanitých obrazových variácií. Okrem iného sa dotkneme práce s vybranými prírodninami, a povieme si o ich formálnych i obsahových kontextoch.

Termín workshopu v Stredoslovenskej galérii: 7. 11. 2019 (štvrtok) o 14.30 hod.

Miesto: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Vstup voľný.

Na workshop je potrebné sa prihlásiť do 6. 11. 2019 (streda) na edukacne@ssgbb.sk alebo telefonicky na 048/470 16 24, 0917 294 527.

Workshop je určený pre študentov stredných škôl a gymnázií, ale je otvorený aj pre širokú verejnosť.

Workshopu sa môžu študenti zúčastniť aj bez učiteľa.