Priebeh súťaže

Súťaž je určená žiakom od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Predchádzajúce skúsenosti v oblasti umenia nie sú potrebné. Súťaž vyzýva študentov na aktívne skúmanie umeleckých prístupov a ich významu pre každodenný život. Úlohou zúčastnených je vytvoriť kreatívnu skupinu (min. 2 osoby, max. 6 osôb) a spracovať umelecký projekt podľa zadania. V tomto projekte je možné využiť rôzne oblasti záujmov jednotlivých študentov, zapojiť svoje okolie a pod. Je vhodné projekt zapracovať do plánov humanitných predmetov a využiť ho v škole ako realizáciu cieľov prierezových tém.

Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita samotného diela a splnenie zadania.

Súťaž prebieha v období od septembra do mája, pričom záväzné prihlasovanie končí 15. novembra aktuálneho roku.

September – október
vyhlásenie súťaže, zasielanie informácií do škôl, metodický workshop pre pedagógov

November
ukončenie podávania prihlášok

September – február
workshopy pre študentov, podľa potreby a žiadostí konzultácie prác prihlásených skupín

Marec
semifinálové kolá v regiónoch – výber 25 najzaujímavejších projektov, v prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom

Máj
finále, výstava najzaujímavejších projektov

Jún
stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej, nemeckej a maďarskej súťaže a spoločná výstava ich prác v jednej z usporiadateľských galérií