Víťazné projekty

2017/2018

vitaz

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

Študenti: Annamária Bednárová, Vanesa Múdra

Pedagóg: Michal Daňko

V druhom ročníku súťaže do finále postúpilo osem tímov z pôvodných približne osemdesiatich z celého Slovenska. Týchto osem tímov získalo možnosť vystaviť svoje projekty v suteréne SNG, kde ich mohla vidieť aj široká verejnosť počas trvania výstavy. Porota, ktorej predsedal mladý intermediálny umelec Jaroslav Kyša, vyhlásila za víťazný projekt Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu menom Variette. Táto identita v sebe integruje jednotu oboch autoriek, je spojením ich výzoru, hlasu, života. Autorkám sa podarilo na sociálnych sieťach presvedčiť o existencii tejto osoby, na čo samy zo svojich účtov vyslali varovanie diskutujúcim o falošnej identite a skúmali ich reakcie. Výstupom projektu je videozáznam, na ktorom virtuálna identita objasňuje svoju existenciu závislú od dôverčivosti.

2016/2017

rsz_vitazi16_17


Víťaz:
Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Študenti: Annamária Bednárová, Vanesa Múdra
Pedagóg: Tomáš Cetera

Prvý ročník súťaže vyhrala ozvučená video animácia Annymárie Bednárovej a Vanesy Múdrej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi s názvom Vtedy / teraz. Dielo konfrontuje spomienky na konkrétne miesta a budovy v rodisku jednej z autoriek s ich súčasným stavom prostredníctvom fotografií, ale aj výpovedí pamätníkov. Projekt spája svety dvoch generácií a je akousi nadčasovým zamyslením sa nad hodnotami spoločnosti. „Dostali sa nám do rúk fotografie našich starých rodičov, či už zo Spišskej Novej Vsi, alebo z obce Torysky. K historickým fotkám sme chceli priblížiť momentálnu realitu a urobiť cez to prierez, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzerá teraz. Išlo nám najmä o jednoduchosť, z projektu mali vyžarovať emócie, chceli sme zachytiť prierez medzi minulosťou a prítomnosťou,“ vyjadrili vlastnými slovami autorky. Dielo bolo ocenené putovnou cenou od šperkárky Kataríny Siposovej. Okrem Slovenskej národnej galérie bolo na krátky čas nainštalované aj v stálej expozícii Moravskej galérie v Brne.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť