Predchádzajúce ročníky

2017/2018

umelecke crevo 2017_fb

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Finále: Slovenská národná galéria, Bratislava, 4. 5. 2017
Porota: Jaroslav Kyša (predseda, intermediálny umelec), Barbora Tribulová (SNG), Barbora Danišová (SNG), Lucia Kotvanová (KHB), Martina Martincová (SSG), Petra Filipiaková (VSG)

Do finále 2. ročníka postúpilo osem tímov z pôvodných približne osemdesiatich z celého Slovenska. Týchto osem tímov získalo možnosť vystaviť svoje projekty v suteréne SNG, kde ich mohla vidieť aj široká verejnosť počas doby trvania výstavy.

Porota mala naozaj ťažkú úlohu, pretože všetky finálové projekty boli zaujímavé a osobitne poňali tohtoročnú tému Identita. Napokon sa zhodli, že tretie miesto udelia projektu Umelecká identita dnes, ktorý pod vedením Marianny Mlynárčikovej pripravili Daniel Brezáni, Frederika Lukáčová, Leonard Seres a Viliam Srnka zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. Na sociálnej sieti vytvorili profily štyroch slovenských avantgardných umelcov, ktorí medzi sebou komunikujú, hodnotia navzájom svoju tvorbu a predstavujú ju tak mladej generácii. Autori pritom vychádzali z dobových prameňov, predovšetkým zo Súkromných listov Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu.

Druhé miesto získala veľmi prepracovaná videoinštalácia Neviditeľní. Sandy Minďaš, Lucia Nováková a Blažena Machavová zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave pod vedením Jakuba Michela vťahujú divákov do problémov transrodovosti. Videoanimácia obsahujúca ich osobné výpovede je doplnená inštaláciou s výpoveďami ďalších transsexuálov umiestnených v úzkom koridore vyvolávajúcom pocit stiesnenosti za zvukov vody kvapkajúcej do pohára trpezlivosti.

Hoci boj o víťazstvo bol veľmi vyrovnaný, porota sa napokon rozhodla prvé miesto udeliť projektu Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu menom Variette. Táto identita v sebe integruje jednotu oboch autoriek, je spojením ich výzoru, hlasu, života. Autorkám sa podarilo na sociálnych sieťach presvedčiť o existencii tejto osoby, na čo samy zo svojich účtov vyslali varovanie diskutujúcim o falošnej identite a skúmali ich reakcie. Výstupom projektu je videozáznam, na ktorom virtuálna identita objasňuje svoju existenciu závislú od dôverčivosti.

Napriek tomu, že boli ocenené len tri projekty, všetci finalisti sa témy Identita zhostili naozaj kreatívne. Či už to bol projekt, ktorý skúmal vzdávanie sa identity prostredníctvom vzdávania sa vlasov alebo projekt zbierania identít v škole na kartotékové lístky. Niektorí skryli svoju identitu pod stieraciu vrstvu a jej odkrývanie nechávajú na návštevníkovi výstavy, iní svoju identitu odkryli prostredníctvom sochárskych autoportrétov či dadaisticko-surrealistickej animácie. Tieto projekty preukázali vyspelosť autorov pri tvorivom spracovaní aktuálnej témy, a preto nás teší, že si všetci finalisti mohli odniesť aj malé ocenenie v podobe diplomov a darčekov súvisiacich s grafickou identitou aktuálneho ročníka súťaže, za ktorou stojí grafická dizajnérka Ivana Palečková.

2016/2017

mus-plakat-2016

Víťaz: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Finále: Slovenská národná galéria, Bratislava, 2. 5. 2017
Porota: Barbora Tribulová (SNG), Bohdana Hromádková (SNG), Daniela Čarná (KHB), Jana Gamcová (SSG), Jiří Reiterman (DOX), Lucia Kotvanová (KHB), Martina Martincová (SSG), Miroslav Kleban (VSG), Ondřej Horák (CJCH), Petra Filipiaková (VSG), Viera Dandárová (VSG)

V 1. ročníku slovenskej verzie medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií „Máš umelecké črevo?“ zvíťazili študentky Annamária Bednárová a Vanesa Múdra zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Prvé miesto získali za projekt Vtedy / Teraz. Druhé miesto získali Simona Müllerová a Nina Bučková z Gymnázia Metodova v Bratislave za dielo Hranice. Tretie miesto patrí projektu Školský neporiadok, ktorý vytvoril tím zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Okrem prvých troch miest porota udelila aj dve čestné ceny. Jednu získalo dielo Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým, pod ktoré sa podpísali študenti zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Druhá čestná cena za projekt Hranica nádeje putuje do Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. Víťazný tím získal putovnú cenu Umelecké črevo, ktorú vytvorila slovenská šperkárka Katarína Siposová. Cena je navrhnutá tak, aby každým ročníkom súťaže rástla o ďalší diel a odzrkadľovala tak trvanie súťaže. Každý víťazný tím má určiť, akým smerom cena „porastie“.

Do finále súťaže v Bratislave postúpilo 19 najlepších tímov z pôvodných 111 prihlásených. Ich diela boli nainštalované v priestoroch Slovenskej národnej galérie a počas jedného týždňa prístupné pre verejnosť.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť