Máš umelecké črevo?

Medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie

titulka_2017_18

„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Jej hlavným cieľom je dať študentom možnosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

Umelecké črevo 2016.pdf

Prihláška

Uložiť

Uložiť

Uložiť