Máš umelecké črevo?

Medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie

umelecke-crevo-2018_fb

„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Jej hlavným cieľom je dať študentom možnosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Nemecku.

Aktuálnou témou ročníka 2018/2019 je Collecting / Zbieranie.

Aké veci si uchovávame? Ako ich triedime a aké im dávame „štítky“? Čo o nás hovorí naša zbierka?

Zbieranie nemusí byť nevyhnutne spojené s muzeálnou zbierkou. Nemusíme zbierať iba obrazy, fotografie, drobné objekty, ale aj spomienky, zážitky, priateľov a/alebo srdiečka na Instagrame. Zbierkou môže byť aj priečinok v počítači. Dôležité je uvedomiť si, že aj zbierky žijú svojím životom. Ako ožívajú? Akým spôsobom sa menia? Ako sa začínajú? Ako sa končia?

V 16. storočí sa tvorili kabinety kuriozít. V 19. storočí boli otvorené prvé múzeá a galérie. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vložil Andy Warhol svoju kolekciu každodenných objektov do časových kapsúl a súčasný umelec Damien Hirst zase vytvára zbierku prírodných dejín. Slovenský umelec Otis Laubert zbieraním doslova žije a zbierkam venuje takmer každý kút svojej domácnosti. Z jeho zbierok potom vznikajú jedinečné diela. Ako vyzerá vaša osobná zbierka?

Umelecké črevo 2018/2019.pdf

Prihláška

Uložiť

Uložiť

Uložiť